top of page

Struțocămila din Sănătate

Lipsa de viziune a guvernanților si legile facute la comandă politică au dus la diferențe aberante între salariile profesioniștilor din sistemul bugetar, lucru care a dus implicit doar la demotivarea si invrajbirea categoriile profesionale.

Legea salarizării a scos personalul de suport tehnic-economic-administrativ din interiorul echipei medicale și din grilele de salarizare ale Sănătății și l-a aruncat pe anexa VIII, cea a funcționarilor publici. Numai că personalul de suport economic, tehnic şi administrativ din sanatate nu a beneficiat nici de salarizarea și sporurile din sistemul sanitar, dar nici de sporurile și aferente funcționarilor din Administrația publică.

Legea 153/2017 unora le dă în avans pe 4 ani salarii de mii de euro, în timp ce altora le ia forțat și tranșele anuale promise. Pentru cei cu salarii de mii de euro nu este criză, solidari la consolidare bugetului statului sunt doar cei cu salarii mici si foarte mici.

Personalul medical a beneficiat de creșterea salariilor începând cu anul 2018, iar pentru restul salariaților "nemedicali" din sistem s-a stabilit ca majorarea salariilor să se facă eșalonat, timp de 4 ani până în anul 2022. Numai că la începutul anului 2022, in ciuda ratei inflației, a creșterii prețurilor la toate produsele alimentare si a serviciilor de utilități, guvernul Câțu a decis înghețarea tocmai a acestor majorări salariale.


Majorarea anuală de 25% prevazută de Legea salarizării este aproximativ 150 lei.

În prezent, raportul salariilor de bază între personalul cu studii superioare din sanatate înregistrează scaderi de peste 50% in raport cu legislatia anterioara legii 153/2017.
  • Acest studiu a fost efectuat comparativ prin raportarea procentuală a salariului de bază al personalului TESA la salariu de bază maxim aflat în plată în sistemul sanitar (medic primar), înainte și după aplicarea Legii cadru 153/2017.

  • Salariile de bază aferente funcțiilor analizate au fost evaluate la gradația maximă (5).

  • Salariul de bază pentru funcțiile TESA conform Legii 153/2017 a fost actualizat la valoarea din 2020 (cuprinde cele două tranșe de majorări salariale de 25% aferente 2019-2020).

In sănătate, aceasta lege va accentua lipsa de performanţă spitalicească, având în continuare un impact direct, major, asupra calităţii serviciilor de sănătate publică din România.Comments