top of page

Ce spune Ministrul Muncii, Marius Budăi, referitor la procesele pentru trecerea pe anexa VII

Actualizată în: 22 ian. 2022


In urma memoriului facut de Presedintele Uniunii TESA, Dl. Valentin Liviu Chifor si transmis Ministerului Muncii și Solidarității Sociale cu privire la salarizarea personalului auxiliar și tehnico-administrativ din sănătate, Ministrului Muncii, Marius Budăi a transmis următoarele:"Potrivit prevederilor art.6 lit.h) din Legea nr. 153/2017 nivelul de salarizare pentru personalul bugetar se face cu respectarea principiului sustenabilitătii financiare astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condițiile legii."


Ministrul reaminteste faptul că, Guvernul României a adoptat O.U.G.nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative publicată-în Monitorul Oficial Nr. 1202 din 18 decembrie 2021.


Privitor la solicitarea referitoare la trecerea personalului Tesa de pe Anexa VIII, pe Anexa VII, Ministrul Budai ne face cunoscut faptul că hotărârile instanțelor judecătorești prin care s-au acordat drepturi bănești, rămase definitive, trebuie să urmeze procedura de punere în executare. Punerea în executare a acestora este în sarcina exclusivă a ordonatorului de credite întocmai cum se precizează în dispozitivul hotărârii ramase definitive pentru persoanele care au dedus cauza judecății iar pentru celelalte persoane se aplică prevederile Legii - cadru nr. 153/2017.Cătălin Predoiu, despre mărirea salariilor și pensiilor magistraților: ”Ministerul nu poate ignora aplicarea unei hotarâri judecătorești definitive”

In Familia Ocupationala Justitie, OUG 20/2016 a introdus un nou VRS, de 605 lei, dar limitat numai la o clasă din familia ocupațională, respectiv la serviciile de probațiune.

Această prevedere a condus la declanșarea unor valuri de procese, motivate de faptul că drepturile salariale ale altor clase din aceeași familie ocupațională, Justiție, sunt greșit calculate.

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 s-a admis excepția de neconstituționalitate a art.31 alin.(11) din OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, și s-a reținut că „nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare care trebuie să includă și drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile/definitive urmează să se stabilească prin raportare la aceeași funcție, grad, gradație, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaționale, indiferent de instituția sau autoritatea publică”. Pe scurt, CCR a stabilit implicit că VRS 605 trebuie extins la toată familia ocupațională Justiție.


Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu a atras atentia ca "Aceste hotărâri definitive, făcând aplicarea legilor în vigoare, au impus emiterea ordinului ministerial care nu face altceva decât să prescrie ordonatorilor secundari și terțiari aplicarea legilor așa cum au fost ele interpretate prin hotărâri definitive, inclusiv ale ICCJ și ale CCR. La rândul lor, instanțele, nu au majorat salariile prin decizii, ci au făcut o corectă aplicare a reglementărilor în ansamblu. De aceea, dacă există o problemă, ea rezidă în necorelările legislative.

MJ a procedat la emiterea acestui ordin pe baza prevederilor legii bugetului de stat, prin care i s-au alocat fonduri în acest sens.

În acest fel, MJ a evitat plata unor sume majorate de dobânzi, penalități, cheltuieli judiciare și de executare silită.""Din păcate, aceste legi sunt necorelate și au dat naștere la numeroase litigii între salariați din multe familii ocupaționale și Guvern, inclusiv în domeniul Justiției."

Catalin Predoiu, Ministrul Justitiei
Raspunsul Marius Budai - Uniunea TESA
.
Descarcă • 848KB

コメント


bottom of page